KAPCSOLAT  |    |  
Adószám:
18120141-2-42
Számlaszám:
10700024-66676548-51100005
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Támogassa munkánkat!
Főoldal / Hogyan segíthet? / Hírlevél feliratkozás / Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Az önkéntes jelentkezések és hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Önnel való kapcsolattartás (postai és elektronikus hírlevelek, adománykérés) céljából az adatszolgáltatástól számított határozatlan ideig kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen.

Adományozás esetén esetén az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Önnel való kapcsolattartás céljából - mely kizárólag az adományával kapcsolatos visszajelzéseket érinti -  az adatszolgáltatástól számított határozatlan ideig kezelje, és Önnel ebből a célból a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen. Hírleveleket és egyéb anyagokat a külön erre a célra létrehozott box jelölésével kérhet.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület (1172 Budapest, Lokátor utca 3.), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa, amely változásokról természetesen tájékoztatást nyújt. Amennyiben Önnek, mint látogatónak olyan kérdése lenne, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen és megválaszoljuk kérdését.

Kontakt: elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület elkötelezett a weboldalának látogatói és támogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület internetes felületén megadott minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az online felülettel kapcsolatosan az Egyesület az alábbi adatokat kezeli:

(i)         neve;
(ii)        e-mail címe;
(iii)        telefonszáma (amennyiben kötelező);
(iv)       számlázási címe (amennyiben kötelező);
(v)       az Egyesület honlapjának azon részei, amelyet az érintett megtekint, az azokon az oldalakon eltöltött idő, az érintett által a honlapokon keresett információ, a lapok megtekintésének időpontja és dátuma.

Az Egyesület az online felülettel összefüggésben kezelt adatokat az alábbi célokra használja fel:


(a)        beazonosítás és hitelesítés;
(b)        kapcsolattartás;
(c)         informálás, adománykérés.

(d)        számlázás;

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az online felületén cookie-kat használ a felhasználói élmény növelése és az online szolgáltatások minőségének folyamatos javítása céljából. Az Egyesület a Google, a Facebook és az Adobe rendszer cookie-jait használja, amelyek az online felület látogatói által megtekintett oldalakat, az ott eltöltött időt és a honlapon keresett információt rögzítik statisztikai elemzések készítése, célzott reklámok elhelyezése és a felhasználói élmény javítása céljából. A cookiek a böngésző bezárását követően legfeljebb 90 napig tartják nyilván a rögzített adatokat. Előfordulhat, hogy az adatokat a cookie szolgáltatók külföldi szervereken is tárolják.

A szolgáltatók adatvédelmi és cookie kezelési tájékoztatóit ld. még a következő linkeken:


Felhívjuk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület weboldalán található űrlapok kitöltése során megadott adatokat rögzítjük. Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésre szolgálnak.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület weboldalán történő online adományozás során az adományozó által megadott adatokat céges adományozó esetén az adóigazolás kiállítása, illetve az adományozás tényének rögzítése céljából tárolja.

Biztosítjuk, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Ön adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az a Magyar Élelmiszerbank Egyesület rendszergazdája megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszert megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés a CIB Bank Zrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felé nem továbbítja. 

A CIB Bank Zrt. rendszere az adatforgalmat minimum 128 bites titkosító kulccsal rejtjelezett csatornán bonyolítja, és egyéb titkosítási eljárást is alkalmaz. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által a www.elelmiszerbank.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a CIB Bank Zrt.mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, sem a CIB Bank Zrt. nem fér hozzá. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (CIB Bank Zrt.)  szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. 

Az Egyesület az alábbi adatfeldolgozókkal dolgozik együtt:

  • Farm Stúdió

Az Egyesület az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

CIB Bank Zrt. Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy törlését az alábbi elérhetőségeken.

1. elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu

2. Adott levelek, e-dm-ek leiratkozó linkjei.

Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat. Továbbá, az esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához. 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület
1172, Budapest, Lokátor u. 3.
elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu
+36 1 261-3991

Nyilvántartási szám: 01-02-0011718

Adószám: 18120141-2-42

NAIH szám: 115369/2017

Hírlevél feliratkozás
HÍRLEVÉL - FELIRATKOZOM
HÍRLEVÉL - FELIRATKOZOM
ÖN IS SEGÍTHET!
TÁMOGASSON PÉNZADOMÁNNYAL
TÁMOGASSON ÉLELMISZERADOMÁNNYAL
TÁMOGASSON ÖNKÉNTES MUNKÁVAL
Örökbefogadás program
B. Braun Magyarország
A B. Braun Magyarország Heves megye Gyöngyösi járásának Örökbefogadójaként segíti a helyi rászorulók ellátását.